Abnet


ABNET® är ett effektivt rengöringsmedel utan att innehålla giftiga eller starka kemikalier. Det unika med ABNET® Professional är att det separerar smutsen från underlaget istället för att lösa upp den och sprida ut den. 
Späd ut ABNET®-koncentratet med vatten och gå till attack mot all smuts, från fönstertvätt till grov industrirengöring. Resultatet blir alltid skinande rent!

Bruksanvisningar
Båt
Bil
Hem
Industri & Jordbruk