Fotomallning

vroom
3dcover bakgrunnbla justertFotomallning av båtkapell.
Ett helt nytt sätt att måtta kapell.
Med hjälp av ett antal foton kan vi producera mallar på kapellet.


  • Du fotar ett antal bilder enl. anvisning
  • Skickar bilderna till oss
  • Vi CAD behandlar bilderna och printar mallar
  • Ritningarna kommer med posten

Läs mer på  -www.3dcover.se
 3D Kapell  Delade sektioner  Mallar